چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۰:۲۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه تعمیرات اساسی و زیر آبی شناورهای اداره خدمات دریایی شرکت پایانه های نفتی ایران

مناقصه

م ع پ/005/96

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱ مهر ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران