چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۰۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

دو قلم پایه روشنایی 21 متری

مناقصه

DD/02/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲ اَمرداد ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران