جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ ۰۷:۴۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب مشاور جهت استقرار مدیریت انرژی (ISO -50001) در شرکت پایانه های نفتی ایران

مناقصه

م ع پ/006/96

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۹ تیر ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران