چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۰:۱۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات صادرات و بارگیری نفت خارگ/ عملیات پایانه میعانات گازی عسلویه/ عملیات فاز 12 پایانه میعانات گازی عسلویه

مناقصه

م ع پ/016/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۴ تیر ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران