چهارشنبه ۲۶ اَمرداد ۱۴۰۱ ۰۰:۰۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

اجاره (تامین) د وفروند شناور عملیاتی به صورت 24 ساعته جهت انجام خدمات در فاز 12 پایانه میعانات گازی عسلویه و تنبک و سایر ترمینالهای سیار و ثابت

مناقصه

م ع پ/002/96

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۴ تیر ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران