سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۳۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید دو دستگاه اسکیمر جهت رفع آلودگی نفتی از دریا

مناقصه

PO1/05/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۹ خرداد ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران