سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۲:۴۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه بازرسی فنی و خوردگی فلزات شخص ثالث پروژه های شرکت پایانه های نفتی ایران

مناقصه

م ع پ/004/96

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۴ خرداد ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران