سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۰۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید قطعات موتورهای دیزل دریایی نیگاتا (Z-PELLER)

مناقصه

AA/02/96

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۴ خرداد ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران