سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۲۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید هوزهای گوی شناور SBM

مناقصه

FD/32/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۰ خرداد ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران