سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۵:۴۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید پره اول توربین GE

مناقصه

AA/04/96

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۰ خرداد ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰