سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۰۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید 223 قلم قطعه موتور دریایی یانمار

مناقصه

DD/14/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران