چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۸:۲۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید سه قلم لوله لاستیکی

مناقصه

JA/25/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۳ فروردین ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران