سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۰۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید 7 قلم قطعات مربوط به تجهیزات کمک ناوبری گوی شناور خارگ

مناقصه

DD/28/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۷ فروردین ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران