سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۳:۵۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

محوطه سازی مجتمع انبارهای مرکزی شرکت پایانه ها در خارگ (فاز 1)

مناقصه

م ع پ/032/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۱ فروردین ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران