چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۰:۲۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات صادرات و بارگیری نفت خارگ /عملیات پایانه میعانات گازی عسلویه، عملیات فاز 12 پایانه میعانات گاز عسلویه

مناقصه

م ع پ/016/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۶ اسفند ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران