شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۶:۱۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید قطعات یدکی توربین گازی رستون (RUSTON)

مناقصه

DD/MP/16/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۷ بهمن ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران