سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۲:۵۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید تعداد 7 دستگاه کولر اسپلیت ضد انفجار با ظرفیت 18000B.T.U

مناقصه

DD/20/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۳ بهمن ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران