شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۵۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

جهت ارتباط اختصاصی به صورت کاملاً Dedicated از مبدا خارگ به مقصد تهران با پهنای باند 30Mbps

مناقصه

م ع پ/010/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران