شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۶:۱۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید تعداد 145دستگاه انواع کولر گازی(اسپلیت، پنجره ای وایستاده) از تولیدات داخل کشور

مناقصه

DD/21/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران