سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۳:۱۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب پیمانکار EPC به منظور انجام طراحی، تامین و نصب تجهیزات سیستم کشف و اعلان حریق اسکله های شرقی (تی) و غربی (آذرپاد) در پایانه نفتی خارگ

مناقصه

م ع پ/023/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران