سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۳:۱۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات مورد نیاز ادارات عملیات، تعمیرات، HSE، آزمایشگاه امور اداری، تدارکات و امور کالا و خدمات پشتیبانی شرکت پایانه های نفتی ایران در پایانه نفتی شمال (نکا)

مناقصه

م ع پ/029/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۶ بهمن ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران