چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۲۰:۰۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب مشاور برای انجام خدمات نظارتی مهندسی کارگاهی و بازنگری طراحی پروژه های شرکت پایانه های نفتی ایران

مناقصه

م ع پ/026/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۶ بهمن ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران