چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۳:۴۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

ترمیم و بهسازی حوضچه های تفکیک آب و نفت در نقاط مختلف مخازن نفت جزیره خارگ

مناقصه

م پ خ/057/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۲ دی ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران