سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۳:۰۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب شرکت هواپیمایی به منظور تامین هواپیما با ظرفیت 90 صندلی جهت ترابری کارکنان شرکت پایانه های نفتی ایران از مبادی ورودی به جزیره خارگ و بالعکس

مناقصه

م ع پ/025/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۴ دی ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران