چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۲۰:۲۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید دودستگاه پمپ افقی

مناقصه

PO1/23/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۴ دی ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران