چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۰:۱۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات بازرسی از ورق های کف مخازن

مناقصه

م ع پ/021/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۵ دی ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران