شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۶:۰۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید تعداد چهل و یک قلم قطعه یدکی P/F HMD KONTRO SEALLESS PUMPS

مناقصه

PO1/13/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۰ آذر ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران