چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۰:۲۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی

مناقصه

م ع پ/022/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۵ آذر ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران