جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۴:۱۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه اجرای درب ماشین رو ئو سایبان منازل اف 32 فاز 3 در جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

منافثه م.پ.خ 024/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 ابنیه وساختمان