IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

فروش 5 گروه اجناس و ماشین آلات اسقاطی مازاد

مزایده

95/01

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۳ آذر ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

۱۷ آذر ۱۳۹۵ ۱۶:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران