سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۲:۴۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب پیمانکار جهت پروژه تعمیر خطوط آب آتش نشانی فرسوده 8 و 12 اینچ مخازن قدیم و جدید در جزیره خارگ

مناقصه

م پ خ /049/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۷ آذر ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران