سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۳:۱۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تعمیرات کلی مدرسه سمیه در جزیره خارگ

مناقصه

م ع پ/024/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۶ آذر ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران