چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۱۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات دریایی خارگ ، عسلویه و بندر ماهشهر

مناقصه

م ع پ/018/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۳ آذر ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران