سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۲:۴۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب پیمانکار جهت پروژه ارایه خدمات اینترنت 18 مگا بیتی و پشتیبانی آن در مناطق خارگ، بوشهر، اهواز و ماهشهر

مناقصه

م پ خ /047/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۹ آبان ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران