شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۶:۰۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید 7 قلم شیر دروازه ای

مناقصه

AA/24/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۶ آبان ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران