چهارشنبه ۲۶ اَمرداد ۱۴۰۱ ۰۰:۲۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تهیه، طبخ، توزیع و سرو چهار وعده غذا (صبحانه، ناهار، شام و شام دوم) در آشپزخانه و رستوران خوابگاه سوم خرداد ورستوران های خوابگاه بهمن و خوابگاه کارکنان حراست شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارگ

مناقصه

م ع پ/017/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۴ آبان ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران