شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۴:۴۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید REMOTE CONTROL MONITOR

مناقصه

AA/22/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۱ آبان ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران