جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۲:۵۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب پیمانکار جهت پروژه احداث خط لوله مربوط به ایستگاه پمپاژ آتش نشانی از انبارهای مرکزی به انبارهای 5 و 6 اداره کالا

مناقصه

م پ خ/038/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۰ آبان ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران