جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۵:۱۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب پیمانکار جهت پروژه تعمیرات اساسی، تجهیزات وادوات برقی، تاسیسات صنعتی در جزیره خارگ

مناقصه

م پ خ/037/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۰ آبان ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران