چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۰:۱۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب پیمانکار جهت پروژه بهسازی حصار، پارکینگ واتاق قدیم حراست میترینگ ساحل آذرپاد در جزیره خارگ

مناقصه

م پ خ/039/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۰ آبان ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران