پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ۱۰:۵۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه تعمیرات مورد نیاز سیستم نشت بندی مخازن سقف شناور شرکت پایانه های نفتی ایران در خارگ

مناقصه

م ع پ/019/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۸ مهر ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران