چهارشنبه ۲۶ اَمرداد ۱۴۰۱ ۰۰:۱۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید دو دستگاه اسکیمر جهت جمع آوری آلودگی نفتی از دریا

مناقصه

PO1/05/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۸ مهر ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران