شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۱۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید دو عدد پمپ مربوط به سیستم روغنکاری توربین گازی جنرال الکتریک

مناقصه

PO1/11/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۶ مهر ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران