چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۲۰:۰۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات دریایی خارگ، عسلویه و بندر ماهشهر

مناقصه

م ع پ/018/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۴ مهر ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران