شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۴:۵۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید تجهیزات رادیویی برج مراقبت فرودگاه خارگ

مناقصه

FD/07/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۴ مهر ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران