چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۲۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب پیمانکار به منظور انجام تعمیرات اساسی بر روی اسکله آذرپاد (غربی) در جزیره خارگ

مناقصه

م ع پ/003/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۴ مهر ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران