یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۸:۴۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید دو دستگاه پمپ افقی

مناقصه

PO1/16/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران