شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۶:۰۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید قطعات یدکی پمپ

مناقصه

AA/15/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۰ شهریور ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران