شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۳۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید 15 شاخه هوز عملیات کشتی به کشتی

مناقصه

AA/20/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۰ شهریور ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران