جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۵:۴۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

بازسازی و بهسازی پهلوگاه شماره 9 و 10 اسکله شرقی جزیره خارگ

مناقصه

م ع پ/004/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۷ شهریور ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران